Vergoedingen en tarieven

Verwijzing

Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. De diëtist heeft hiervoor een opleiding van de beroepsvereniging gevolgd. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Vergoeding

Alle diëtisten van de ADA hebben voor 2018 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Vanaf 1 januari 2013 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. De kosten worden verrekend met het wettelijk eigen risico.

Afhankelijk van uw (eventuele) aanvullende verzekering kan nog extra vergoed worden. Deze vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen.
Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Werkt uw huisarts met de diëtistenpraktijk samen voor de behandeling van diabetes, COPD en hart en vaatziekten, dan is de vergoeding via het huisartsenprogramma geregeld. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd.

Tarieven

Wanneer u geen aanspraak kunt maken op vergoeding ontvangt u van ons een nota.

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit 2 onderdelen:

  1. directe tijd (de tijd waar u bij aanwezig bent).
  2. indirecte tijd (de tijd die buiten uw aanwezigheid wordt besteed. U kunt hierbij denken aan de tijd die nodig is voor het in kaart brengen van uw bestaande voeding en van uw nieuw te volgen dieet, het opstellen van uw behandelplan, het informeren van de verwijzer en het registreren van al uw gegevens).

De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

• 1e consult (60 minuten directe tijd): € 64,- + indirecte tijd
• vervolgconsult (kort=15 minuten):

€ 16,50 + indirecte tijd

• toeslag voor huisbezoek

€ 27,50

- email-consult                                   € 16,50

- telefonisch consult                           € 16,50

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren; een afspraak van maandag moet vóór vrijdagmiddag 17.00 uur geannuleerd worden), wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze tijd wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor geldt een tarief dat door uw diëtist is vastgesteld.